Od autoraLinki

  
Denary
Denar Mieszka II Lamberta
Denar Bolesława ¦miałego
Denar Władysława Hermana
Denar Pallatyna Sieciecha
Denar Bolesława Krzywoustego
Denar Władysława Wygnańca
Denar Bolesława Kędzierzawego
Denary władców polskich
Denary
   Od autora